93 843 19 07
663 040 675
dl.-dv.: 8h-22h
caps setm. i festius: 9h-22h

Analítiques

Analítiques

Analítiques

  • Determinació immediata dels paràmetres bioquímics més freqüents.
  • Determinació ràpid, fàcil i fiable.
  • Amb una gota de sang del dit podem controlar els nivells de glucosa en sang del moment amb dejú, i gràcies al sistema COBAS b101 et podem determinar el perfil lipídic i l’hemoglobina glicada
Tipus d’analítica
  • PERFIL LIPÍDIC, podem determianr ràpidament els valors del colesterol total, HDL “colesterol bo”, LDL “colesterol dolent”i triglicèrids. Aquetsa determinació s’ha de fer en dejú.
  • HEMOGLOBINA GLICADA, t’indica la mitja de la glucosa en sang dels ùltims 3 mesos. Ens aporta informació de l’evolució i complicacions de la diabètis. No cal venir en dejú.
  • VIH (autotest)
  • INFECCIÓ ORINA